I dag kræves knivskarpt fokus, når der skal skabes resultater i den høje ende af skalaen. Oftest er der tale om marginaler, som er afgørende for at komme i toppen foran konkurrenterne. Noget af det der gør sig gældende udover den fysiske træning, er den mentale træning. Den er medvirkende til at man kan lukke alt andet ude og have 100% fokus på sin ydelse. Hjernen og dermed tankerne kan spænde ben eller være den marginale forskel på om du vinder når det gælder.

Mange præsteret de ypperligste resultater under træningen, men når det kommer til selve konkurrencemomentet, svigter formen og de lever ikke op til den præstation, som de yder under deres træning.

Hvad går galt?

Noget af det man ved, er at nerverne kan drille og der kan opstå en usikkerhed. Hvis den usikkerhed har sat sig som en ubevidst tanke, kan den være svær at hamle op mod idét den ikke kan trænes væk via den normale fysisk eller psykiske træning, så hvad man gør man så?

Her kan Neurofeedback evt. være svaret, idet man via en indledende samtale, kan afdække nogle af de barrierer der er i forhold til at yde optimalt under ekstremt pres.

Fordelen ved Neurofeedback, er at man via de rette placeringer, giver hjerne et spejl på hvor ubalancen gemmer sig. Kroppen og hjernen er sådan indrettet, at den vil genoprette ubalancer og finde tilbage til den optimale tilstand.

Via spejlbilledet, får hjernen nu syn for sagen og går i gang med at rette op på sig selv.

Kort sagt er det hjælp til selvhjælp.

En anden fordel er, at man kan arbejde målrettet på at rette op på ubalancer og hjernen skal, via de følelsesmæssige og kropslige reaktioner nok fortælle om man er på rette vej. Nogen fortæller om disse positive ændringer efter første gang, hvor andre måske har brug for lidt flere træninger.

Hvad kan det?

Det er påvist at hjernen reagerer positivt og hurtigt på sit eget spejlbillede, så udbyttet af træningen kan være meget forskelligt.

I forhold til peak performance, oplever flere at de får øget fokus, har nemmere ved at lukke andet ude og den indre styrke virker kraftigere.

Flere fortæller også de oplever et øget velvære, via forbedret nattesøvn, mere overskud og et skarpere fokus.

I spidsbelastet situationer kommer træningen altså til udtryk ved at man, trods belastning og øget stress, bevarer overblik og fokus.