At være leder er en stillingsbetegnelse, der oftest gives til en medarbejder, der har skabt gode resultater, er ihærdig og virker som en ildsjæl, der brænder for at gøre en positiv forskel for kolleger og virksomheden.

Når man vælger at udnævne en intern medarbejde til leder uden at opkvalificere vedkommende, kan man risikere at vedkommende går fra at være både en dygtig og bemærkelsesværdig ekspert indenfor sit område, til at blive halvdårlig til begge dele.

Kunsten er at udnævne den medarbejder der har flair for ledelse og samtidig erkende, hvis man skal udvikle vedkommendes fulde potentiale, skal der sættes ind med ledersparring.

Det at få ledelses- og personale ansvar er ikke noget man bliver dygtig til hen over natten, det kræver indsigt og viden i hvordan mennesker fungere og interagerer med hinanden.

At kunne se og afkode gruppedynamikker, især når det går galt, er ikke det samme som at kunne navigere i det sammensurium af behov, ønsker, kritik og hvad der ellers bliver serveret på en leders skrivebord.

En leders fornemste opgave er at motivere og inspirere andre til, som lederen selv, at blive et lysende eksempel og yde det der kræves, i en hektisk hverdag med mange krav, deadlines og et behov for hele tiden at være med i front.

En leder der ikke har den fornødne indsigt i den menneskelige psyke, kan uforvarende komme til at tro at alle, eller i det mindste flertallet, tænker som vedkommende selv. Det er oftest fejl nummer ét hos ledere og kan give store udfordringer for den pågældende selv, de øvrige medarbejdere og virksomheden.

At kommunikere med mennesker, med forskellige opfattelser af hvad der er det rette at gøre, som har forskellige baggrunde og deres helt egen model af verden, kræver både selvindsigt og generel indsigt i hvordan man kommunikere hensigtsmæssigt, så modtagerne forstår budskabet.

Vi tror på at ledersparring og udvikling, giver virksomheden den bedste udgave af både lederen der modtager sparringen, men også tilfører noget til det team, som lederen har ansvaret for.

Vi ved de bedste ledere, er dem der forstår hvordan man kommunikerer klart og assertivt, samt har modet til at være både synlige og menneskelige.

Den gamle hanelefant, der gik trampende op og ned ad gangene, er en uddøende race og har ikke det der skal til, for at skabe menneskelig vækst og motivation.

En leder der kan træde i karakter og kommunikere klart, uden at miste sin menneskelighed skaber på sigt, langt større resultater både for sig selv og sit team, samt i sidste ende for virksomheden.

Hvordan fungerer det i praksis når vi yder ledersparring?

  • Alt afhængig af den enkeltes behov og ønsker, kan det foregå over telefonen, online via Teams eller ved fysisk fremmøde på vores kontor.
  • Alle 3 former for sparring har deres fordele og ulemper, fælles er at der udvikles på den enkeltes selvforståelse som menneske og leder, man kan forvente at få hjælp til at kommunikere på en assertiv (ikke dømmende) måde, samt få sparring til at få udført den vanskelige samtale m.v.
  • Et typisk udviklingsforløb består af 5 samtaler, hvor den første er en indledende samtale og evaluering af lederens Enneagram testen. (Hvis man har valgt det som en del af forløbet)
  • Derefter vil der være sparring i forskellige ledelsesmæssige udfordringer, der enten kan defineres af coachen, den pågældende leder eller i fællesskab.
  • Der vil være tale om et lavpraktisk forløb, hvor man kan forvente at få håndterbare redskaber og hjælp til at blive en autentisk og troværdig leder, med evnen til at motivere på tværs af forskelligheder.
  • Der vil kunne forventes sparring til afholdelse af ”den vanskelige samtale”, MUS-samtaler eller ansættelsesprocedure. Derudover vil lederen blive introduceret for relevante redskaber i forhold til at sætte sig selv og sit team realistiske mål. Oftest bruges der tid til at få vendt strategiske overvejelser og mulige tiltag, hvilket kan være givende at få vendt med en neutralsparringspartner.
  • Vores erfaring er at når en leder lykkedes, så øges arbejdsglæden og motivationen, der opstår færre sygedage og i sidste ende er det en investering i virksomhedens interne og eksterne vækst.

Kontakt os for at få en afklarende samtale i forhold til hvad vi kan tilbyde jer som virksomhed.

Er der flere ledere i udviklingsforløb, kan der med held etableres en erfagruppe, hvor coachen kan fungere som facilitator.
Vi glæder os til at hjælpe jer ind i en anderledes og nytænkende fremtid.