Rigtig mange vi møder siger ”Jeg har nærmest ikke overskud til at tage imod hjælp!” og alt for mange går og har det ”træls”, venter længere end hvad der er klogt, inden de får øje på der skal hjælp til udefra.

Hos os byder vi ind med mange forskellige løsningsmodeller, alt afhængig af hvad der er behov for.

Her kan du se du noget af det vi tilbyder.

”En til en”

Life/ balance-coaching, hvor vi får sat spot på hvor der skal tages fat, får lagt et fundament for positiv forandring via en lavpraktisk tilgang og en viden om at selvindsigt, er vejen til et bedre liv. Her bliver du introduceret for redskaber fra NLP, klassisk coaching, livserfaring, samt kognitive redskaber.

Samtaleterapi, hvor der kan arbejdes med fortidens traumer og oplevelser, der er en barriere for at få skabt et godt og harmonisk liv. Her arbejdes med flere forskellige redskaber, som nævnes ovenfor, udover det kan der være tale om visualiseringsøvelser eller hjemmeopgaver, hvor man træner sig selv i at kunne rumme fortiden og få øvet sig i at være til stede i nuet.

Psykoedukation, er oftest en del af et forløb, når der er tale om følelsesmæssige udfordringer eller diagnoser, hvor det ikke har været muligt at opnå en forståelse for hvorfor eller hvordan. Via viden om egensituation og sammenhænge i forhold til hvordan man agerer, kan man via lavpraktiske redskaber, skabe positive forandringer.

Neurofeedbacktræning

Her er der fokus på hjernens ubalancer og hvordan der via hjælp til selvhjælp, kan rettes op på de udfordringer, som det giver. Her er der samtale, men ikke på samme vis, som når der afholdes ”En til en” samtaler, idet fokus er hjernens arbejde med sig selv. Her kan både arbejdes med ADHD/ ADD, Autisme hvor der er lavet videnskabelige undersøgelser. Neurofeedback kan desuden afhjælpe stress, hovedpine generel mistrivsel, som følge af angst, deprssion eller andre mentale og følelsesmæssige ubalancer.

Se mere om neurofeedback på vores separate hjemmeside www.neurotraening.com

Læs mere her:

Har du brug for en afklarende samtale, så kontakt os gerne: