Når samtaler ikke helt er nok, når praktikker ikke giver den ønskede effekt og når livet virker uoverskuelig og der mangler personlig handlekraft.

Oftest ligger der en hel del nederlag i kølvandet på det sted, hvor det enkelte menneske nu er landet. Langt de fleste mennesker ønsker forandring til det bedre, men har vanskeligt ved at se hvordan og selvom de ved det, evner de ikke at omsætte det til handling.

Der kan sættes ind med motiverende samtaler eller iværksættes en beskæftigelsesrette indsats, som eksempelvis en praktik. Trods gode intentioner, kan det virke som om intet sker og det kan forstærke følelsen hos kandidaten af at intet lykkedes uanset hvad der sker.

Det HELE menneske

Ved at anskue det enkelte menneskes liv i en helhed, kan det at starte med samtaler og træning nogle gange give god mening.

De fleste ved når der skal ske forandringer, skal der sættes handlinger på, hvilket kan ske via bevægelse i kroppen.

At bevæge kroppen, skaber bevægelse i psyken og kan i sidste ende, være medvirkende årsag til at give følelsen af at der sker noget positivt, at der kommer en form for luft ind i magtesløsheden.

Handling giver forandring

Når man får sat bevægelse på kroppen, ved at komme ud af de vante rammer, sker der ændring i opfattelsen af hvordan livet kan se ud. Der sker desuden en neurologisk ændring, der kan give grobund for et mere balanceret livssyn.

Det er videnskabeligt bevist, at motion frigiver stoffer i hjernen, det skaber velvære i kroppen og har en positiv afsmitning på humøret.

Hvordan omsættes den viden rent praktisk?

Hvordan foregår det?

Ved opstart i et forløb, modtages den enkelte af en træningscoach, der har en kort indledende samtale, hvor der efterfølgende aftales en træningssekvens, samt udarbejdes et individuelt program, med det mål at få den unge ud hjemmefra og få mod på at tage livet mere ind.

Den unge meldes ind i et lokalt træningscenter, så der ikke er barriere i forhold til afstand eller økonomi. Dette kan være medvirkende til den unge bliver mere en del af det lokale samfund.

Tanken er at den unge skal ud og møde andre sårbare uden dette er omdrejningspunktet. De skal opleve hvor lidt der skal til og hvor meget det kan give på det personlige plan.

Støttende samtaler

Under samtalerne vil den unge blive udstyret med kognitive redskaber, selvindsigt og hjælp til at opbygge selvværd, samt blive mødt med assertiv kommunikation.

Målet med forløbet er at hjælpe borgeren ud af ensomhed, følelsen af magtesløshed og få bygget selvtilliden op, samt troen på at der findes et job eller en uddannelse, som matcher den enkelte.

Selvforsørgelse som mål

Sideløbende med træningsforløbet, er der  iværksat et jobmentorforløb, der skal sikre at den positive udvikling bliver omsat til at den unge i sidste ende bliver selvforsørgende, enten via uddannelse eller job.

KarmaCompany