Vejen til selvforsørgelse kan oftest være forbundet med mange forskellige udfordringer og bagud kan ligge flere mislykkede forsøg. Vi tror på de fleste mennesker gerne vil leve et liv, hvori der også er et meningsfyldt arbejde, det er bare ikke alle der har fundet vejen derhen.

Vores opgave er via aktiv sparring, coaching og jobmentoring at styrke dine ressourcer og kompetencer, så vejen bliver mere tydelig og gerne så opnåelig som mulig.

Når du er henvist til et beskæftigelsesrettet forløb, kan du forvente at der som minimum vil blive etableret et virksomhedsrettet forløb, der kan virke som en brobygning imellem ledighed og selvforsørgelse.

Det betyder du vil blive introduceret for et relevant tilbud såsom deltagelse i en virksomhedspraktik, samtaler med en UU-vejleder eller der kan søges efter uddannelsessteder, der matcher dit uddannelsesmål.

Der kan med fordel etableres virksomhedspraktikker, uanset om der er tale om afklaring i forhold til arbejdsevne og kompetencer eller der skal findes fremtidige jobmål. En praktik, er en oplagt måde hvorpå drømmen kan afprøves. Er drømmeuddannelsen den rette eller skal der justeres på forventninger og mål?

Første indledende samtale kan indeholde:

  • Udfærdigelse af relevante uddannelses- eller jobmålprofil. Hvor skal du hen med forløbet? Hvad skal afprøves inden du kommer i mål.

Efterfølgende samtaler kan indeholde:

  • CV tjek, er det spændende og giver det et godt billede af dine kompetencer og ressourcer?
  • Afklaring af dine personlige kompetencer og ressourcer, hvad har du at byde ind med?
  • Fokus på barriere og udfordringer i forhold til uddannelse- eller jobmål, er der noget der skal arbejdes med?
  • Udarbejdelse af en ansøgning, der matcher dit jobmål med afsæt i en relevant virksomhed. Vi viser dig vejen og så må du gøre arbejdet.
  • Etablering af virksomhedspraktik, hvor drømmene bliver afprøvet i virkeligheden. Skal du fortsat den vej eller skal der kigges andre steder hen?
  • Styrkelse af din selvopfattelse, motivation og ansvarlighed, i forhold til fremtidig uddannelse- eller job-mål. Det kræver vilje og hårdt arbejde at nå i mål, men vi tror på du kan med den rette hjælp.