Som mange årige samarbejdspartner med jobcentre, har vi oplevet at intet forløb er ens og alle mennesker har forskellige behov for støtte, mentoring og sparring.

Udgangspunktet er altid godt beskrevne rammer og mål, der kan kræve en alsidig og fleksibel indsats, for at opnå det der er målsætningen for et forløb.

Vi arbejder gerne på tværs af de forskellige faggrupper, for på den måde at opnå et holdbart og sikkert fundament for den opgave der ligger i at få et menneske navigeret i mål.

Da vi er en lille virksomhed med en flad organisation, er der ikke langt fra aftale til handling.

Vi sætter en ære i at iværksætte en indsats hurtigt og så gnidningsløst som muligt. Det gode match starter allerede ved modtagelse af henvisningen og vi arbejder på tværs af vores organisation, så vi sikrer os det bedste resultat.

Kontakten imellem sagsbehandler og vores konsulenter er altid nærværende og direkte, idet vi ved at et tæt samarbejde giver det bedste resultat.

Vi har målt på vores resultater og har afklaret over 50% af vores kandidater til job eller uddannelse.

Har der været tale om ressourceforløb, hvor målet var at afklarer fremtiden, har en håndholdt indsats sikret en akkurat lige så høj afklaringsgrad.

Vores indsats har altid en beskæftigelsesrettet vinkel og kan være medvirkende til at vores kandidater kommer godt videre.

Vi har arbejdet med fleksjobbere, hvor vi har afholdt coachende samtaler, hvor omdrejningspunktet har været skånehensyn og arbejdsliv, hvordan man får disse 2 til at gå op i en højere enhed.

Været ind over sygeforløb, hvor den enkelte kandidat er hjulpet i forhold til en afklaring af fremtidige mål.

Læs mere her: 

Kontakt os gerne for en uforpligtende snak og dokumentation for de resultater vi har skabt via et godt samarbejde på tværs af faggrupper og afdelinger.

Sammen rykker vi mennesker.